Programe corporative cu experţi din străinătate

Programe de training/dezvoltare a angajaţilor pe termen scurt, mediu şi lung.

De fiecare dată organizăm instruiri şi programe personalizate, invitând exact trainerii a căror experiența și cunoștințele sunt cele mai potrivite pentru cerinţele şi nevoile organizaţiei dvs.

Fiecare angajat are un potenţial care poate fi dezvoltat, modelat și format. Instruirea corporativă îl ajută pe specialist să-și îmbunătățească performanțele personale şi profesionale.

Când trebuie să vă gândiţi la instruirea corporativă?

Dacă doriți să instruiţi 1-2 angajați – este mai rentabil să-i trimite-ţi la un seminar sau trening deschis. În cazul în care necesitatea în același subiect au 10 sau mai mulţi angajaţi – mai eficient și mai profitabil (per 1 angajat) este de a organiza instruire corporativă.

Scopul instruirii corporative?

Perfecționarea personalului în ceea ce priveşte:

Decalajul dintre nivelul existent și dorit de performanţă;

Îmbunătățirea sau actualizarea competențelor profesionale;

Dobândirea de noi cunoștinţe, abilităţi şi atitudini profesionale specifice domeniului dvs;

Dezvoltarea personală şi a culturii organizaționale;

Sporirea abilităţii companiei de a adopta şi a folosi instrumente tehnologice noi;

Creşterea productivităţii şi eficienţei care are ca efect câştiguri financiare sporite

Motivarea angajaţilor care să sporească poziţia competitivă a companiei;

Scăderea nevoii pentru supraveghere şi reducerea ratei de înlocuire a angajaţilor.

 Vă oferim o
garanție de obiectivitate
în selectarea programului 
 

  Nu suntem interesați în „vânzarea “unui anumit antrenor sau trening, ci în a satisface cerinţele şi necesităţile unice a personalului dvs.

Cum vom lucra ?

 Procesul corect constă în 7 etape:

1. Identificarea nevoilor de instruire

Etapa de analiză a decalajului dintre nivelul existent și dorit de performanță. Vă ajutăm să stabilim rentabilitatea investiţiilor în instruirea corporativă.

2. Stabilirea obiectivelor.

În a doua etapă, împreună cu dvs formulăm obiectivele și scopurile trainingului precum și bugetul alocat.

Este necesar să stabilim, în primul rând, așteptările companiei de la programul de formare la care participă angajații.  

3. Determinarea conținutului și formei de instruire.

Acest pas include determinarea specificităţii personalului, domeniului de activitate şi temei programului de formare!

Alegerea formei de instruire – internă sau externă (timpului, locului, duratei etc.), precum recomandăm și modul în care să se petreacă treningul pentru a îmbunătăți abilitățile profesionale.

4. Alegerea trainerului:

În etapa a patra, se alege trainerul care va efectua instruirea personalului.

5. Efectuarea instruirii:

Realizarea programului și a planului stabilit. Procesul se bazează pe schema individuală, având în vedere caracteristicile și obiectivele sale specifice.

6. Evaluarea eficacității instruirii:

Apreciem satisfacția participanților la formă și conținutul instruirii.

Determinăm dacă au fost realizate obiectivele și scopurile stabilite înainte de trening.

De asemenea, dacă sa format clar modul de implementare în activitatea sa pentru a îmbunătăți eficiența întregului departament și întregii companii.

7. Activitățile post-instruire:

Permit personalului să consolideze cunoștințele și abilitățile dobândite, pentru a obține o idee clară cu privire la utilizarea sau implementare lor în practică.

Cu alte cuvinte – asigurarea unui transfer pozitiv a cunoștințelor obținute la trening în activitatea de zi cu zi a personalului.

Organizând instruirea personalului companiei dvs,

nu intenţionăm să înlocuim modalităţile voastre de
dezvoltare a personalului. Ci ne completăm reciproc.

Bazându-ne pe:

1. înțelegerea caracteristicilor interne ale companiei, nivelul de cunoștințe și abilități ale personalului;

2. Cunoștințele noastre a pieții serviciilor de formare a personalului, antrenorilor de afaceri și experiența consultanților.

Calitatea angajaţilor şi perfecţionarea lor prin instruirea corporativă sunt factorii cei mai importanţi în stabilirea unei profitabilităţi pe termen lung pentru companie.

Dacă angajezi şi menţii angajaţi buni, este o politică bună să investeşti în perfecţionarea abilităţilor lor, pentru a le mări productivitatea şi eficienţa muncii.

Poate că aveţi o întrebare

la care nu aţi găsit un răspuns

Threesome